Download (PDF, 155KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการสัมมนาตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 2560
ราคากลางโครงการ "สร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดีในห้างแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิมเฟส ๒&q...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...