Download (PDF, 131KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำ บรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 72,000 กิโลกรัม เลขที่ 152/2559
รายชื่่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุพรีมิกซ์ ประกาศเลขที่ 005/2560
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ