Download (PDF, 2.23MB)

เนื้อหาอื่น

เช่าเครื่องบรรจุนม UHT พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
สอบราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 18,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 088/2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัติงานสัตวแพทย์ บริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ ขนาด ๒๐...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลัง อ.ส.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง