Download (PDF, 1.86MB)

เนื้อหาอื่น

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกเพื่อเลี้ยงลูกโคด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 145/2559
สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบ C.I.P ศูนย์รับน้ำนมดิบ จำนวน 3 เครื่อง
ซื้ออาหารโคพ่อพันธุ์ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2560) โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1 เครื่อง