“สำนักงาน อ.ส.ค.ขอนแก่น” โดยหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ขอนแก่น และหัวหน้ากองส่งเสริมฯ และทีมงาน เข้าร่วมประชุม เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมไทย “ทำอย่างไร” ณ โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น พร้อมเปิดบูธชวนชิม แจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำหรับผู้ที่เข้าประชุมฯ

kk_ image_28032559_1
kk_ image_28032559_2
kk_ image_28032559_3

เนื้อหาอื่น

เริ่มแล้วนะค่ะ "งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560"
อ.ส.ค. เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสุโขทัย เอฟซี และทีมสุพรรณบุรี เอฟซี พร้อมมอบเงินสนับสนุน...
อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยาก...
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2560 (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง)