Download (PDF, 152KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุพรีมิกซ์ ประกาศเลขที่ 005/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT ขนาด36X200cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศ120/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโอพีพีเทป จำนวน 2 รายการ ประกาศเลขที่146/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องบรรจุนม ยูเอชที พร้อมอุปกรณ์