1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

3.พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม 

หมายเหตุ : เฉพาะตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่รีดนม ให้ใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

Download (PDF, 1.43MB)

 

เนื้อหาอื่น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและวันเวลาสัมภาษณ์พนักงานเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหลายตำแหน่ง **New**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4