1.ตำแหน่งวิศวกร 4

2.ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2

Download (PDF, 772KB)

 

 

เนื้อหาอื่น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและวันเวลาสัมภาษณ์พนักงานเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 ตำแหน่งนิติกร 4 และตำแหน่งเศรษฐกร 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานในระดับ 3 เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4