1.ตำแหน่งวิศวกร 4

2.ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2

Download (PDF, 772KB)