ราคากลาง ค่าอะไหล่เครื่องบรรจุนม l1-L6, UHT, Past, เครื่องติดหลอดและเครื่อง Shrink ประจำเดือนเม.ย.-มิ.ย.59