ดาวน์โหลดรายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ไทย-เดนมาร์ค “Interactive Marketing”

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนรูปแบบป้ายบิลบอร์ด บริเวณด้านหน้าสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ราคากลางโครงการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2017)
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHTสำหรับติดกล่อง125cc.จำนวน 17,000,000 ชุด ประกาศเลขที่115/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 118/2560