ดาวน์โหลดรายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบแผนกน้ำเชื้อฯ ประกาศเลขที่ 026/2560
ราคากลางซื้ออะไหล่ INVERTER ของเครื่องบรรจุนม M/01
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย คุณอุทัย วงศ์เรืองแสง
ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที รูปแบบใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และวิ...