ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเป็นพนักงาน อ.ส.ค. เท่านั้น

Download (PDF, 444KB)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ 6

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ 7

เนื้อหาอื่น

รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร ๘...
รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับสมัครพนักงาน อ.ส.ค. เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง พนักงาน Out source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป...