Download (PDF, 415KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT48x125cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศที่117/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ประกาศเลขที่ 020/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 57,500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 096/2560