Download (PDF, 206KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงานคุณวุฒิ ปวส. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1คน โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT อ.ส.ค.สุโขทัย เลขที่ 009/2561
ถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมสแตนเลส สำหรับส่งท่อนมและอุปกรณ์ท่อ Fiffing สแตนเลส พร้อมตู้คว...