Download (PDF, 341KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ประกาศ 149/2559
สอบราคาซื้อชุดเครื่องชั่งน้ำนมดิบ ขนาด 800 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์รับน้ำนมดิบพร้อมติดตั้ง
สอบราคาซื้อซิงค์ออกไซด์ จำนวน 6,000 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 015/2561
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง