Download (PDF, 1.54MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว 1,540 เมตร ณ องค์การส่ง...
สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำนมดิบ ขนาด 800 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
เช่าเครื่องบรรจุนม UHT พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม