ป้ายประชาสัมพันธ์งานปั่นจักรยาน-2

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ  เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา   ในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

กิจกรรมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 8 กิโลเมตร และระยะทาง 20 กิโลเมตร

เวลา 06.00 น. ถึง 07.30 น.                     ลงทะเบียนนักปั่นจักรยาน 400 คน พร้อมรับเสื้อปั่นจักรยานฟรี  ณ อาคารเอนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เวลา 08.30 น.                                            ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานระยะทาง 20 กิโลเมตร

เวลา 08.35 น.                                           ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานระยะทาง 8 กิโลเมตร

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ

เวลา 11.00 น.                                            ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ณ แปลงนาสาธิตติดถนนมิตรภาพ  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเส้นทาง 8 กม.เส้นทาง 20 กม.