Download (PDF, 45KB)

เนื้อหาอื่น

ผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ประกาศเลขที่ 054/2560
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น 68%ขนาดบรรจุ1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่118/2560
กำหนดการประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างหลังคาอาคารโกดัง พร้อมเทพื้นค...
จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำความเย็นบ่อน้ำเย็น VILTER