Download (PDF, 416KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 รีม ประกาศเลขที่ 079/2560
ราคากลางโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด...
จ้างจัดทำรายงาน ประจำปี 2560 และจัดทำ SD REPORT ประจำปี 2560 ณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อไดแคลเซียม จำนวน 600,000 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์