Download (PDF, 2.21MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศเลขที่ 106/2560
กำหนดการประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างหลังคาอาคารโกดัง พร้อมเทพื้นค...
การประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นแผน...