Download (PDF, 140KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด470 มม. ชนิดพิมพ์Barcode ประกาศที่129/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนม UHTขนาด 125cc. ประกาศเลขที่125/2559
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย สหกรณ์โคนมพัทลุง
ประกวดราคาซื้อชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Drive-in Rack) ขนาด ๔ ชั้น พร้อมติดตั้งภายในคลังพื้นที่ขนาด ๘๐๐ ตารา...