Download (PDF, 3.11MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารอินทรีย์ ประกาศเลขที่ 024/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด 200 มม. จำนวน2 รายการ ประกาศที่ 126/2559
จ้างจ้างเหมาแรงงานเลี้ยงโคทั่วไป จำนวน 7 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจั...
ราคากลางโครงการ "สร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดีในห้างแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิมเฟส ๒&q...