Download (PDF, 178KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์ LP 100 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อตู้ MDBพร้อมสายไฟรองรับหม้อแปลง เลขที่ประกาศ 001/2560
ราคากลางซื้อหมึกและ Make Up Videojet เครื่อง บรรจุนม UHT
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...