รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน **ดูรายละเอียดด้านล่าง**

 

Download (PDF, 75KB)

Download (PDF, 472KB)

เนื้อหาอื่น

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ ๒๕...
รับสมัครพนักงานที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับสมัครพนักงาน อ.ส.ค.ในระดับ 3 เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งในระดับ 4
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา