Download (PDF, 160KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมสายไฟที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KV และ...
ซื้ออาหารวัวผง 21 เปอร์เซ็นต์ (Green) ไม่มียูเรีย จำนวน 153,000 กิโลกรัม โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 4,000 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 017/2561
สอบราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 16,000 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 016/2561