Download (PDF, 364KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องอัดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคากล่องบรรจุนมUHT 36x200cc.(โรงเรียน) ประกาศเลขที่118/2559
สอบราคาจ้างจัดทำรั้วทางเข้า-ออก บริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ประกาศเลขที่ 003/2560