Download (PDF, 513KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางต่ออายุการประกันอัคคีภัยสต๊อกสินค้าของโรงงาน สภก. ต่อไป 1 ปี
ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
สอบราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 800 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 093/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561