Download (PDF, 316KB)

เนื้อหาอื่น

ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกล่องนมUHT36x200cc.(ไทย-เดนมาร์ค)Slim เครื่องอัตโนมั...
ประกวดราคาซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต ๑๔% จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์, โยเกิร์ต, ไอศครีม และน้ำดื่ม
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Culture) ประจำปี 2561