Download (PDF, 216KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องอัดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน ประจำปี 2560
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 30 เครื่อง และแบบตั้งโต๊ะ พ...