เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องอัดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
สอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud SaaS จำนวน 750 สิทธิ์ เลขที่ประกาศ 056/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service ประกาศเลขที่ 057/2560
เช่าเต้นท์ผ้าใบ พร้อมผ้าใบด้านข้าง ประตูชักรอกพร้อมรางน้ำผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง