Download (PDF, 500KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 24,000 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 147/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
ราคากลาง กระดาษบรรจุนม 200 ซีซี ฟลูออไรส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมให้ บ.ยกถาวร ฯ เดือนเม.ย.-ก.ย.60