Download (PDF, 443KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางจัดทำกล่องอาหารเพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อส่งเสริมการขายร้านจิฟฟี่(มินิมาร์ทในปั๊มปตท.)
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinb) ซื้อรถบรรทุกขนส่งน้ำนมดิบ ขนาดความจุ 15 ตัน จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)สำหรับบรรจุอัตโนมัติ ประกาศเลขที่ 111/2...