Download (PDF, 3.5MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง กาวติดหลอดดูดนม UHT จำนวน 100 ถุง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบ Web Portal (dPortal)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานรีดน้ำเชื้อมีหลังคาคลุม ขนาด 120 ตารางเมตร ณ แผนกผลิตน้ำเ...
สอบราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน หรือ นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 15,000 กิโลกรัม