องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำชั้นวางผลิตภัณฑ์ จำนวน 500 ช่อง… ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม จำนวน 500 ช่อง

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกอาหารโคนม และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานรีดน้ำเชื้อมีหลังคาคลุม ขนาด 120 ตารางเมตร ณ แผนกผลิตน้ำเ...