Download (PDF, 239KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่ และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น 68%ขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม ประกาศเลขที่119/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 18,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 088/2560