การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1

เนื้อหาอื่น

ตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ และได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านโคนมและอุตสาหกรรมนม
กิจกรรม "ดื่มนมปั๊บรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค "
อ.ส.คหารือความร่วมมือกับบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาการเ...
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...