การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. รับฟังการบรรยายข้อมูลทางการตลาด ผลิตภัณฑ์นม ประเทศเวียดนาม
อ.ส.ค.เปิดแถลงข่าว หนังโฆษณาชุดใหม่ "มิลค์ บ็อก" (Milk Box)
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รณรงค์ดื่มนม แทนแอลกอฮอล์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จัดประชุมตัวแทนผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2560 ในเขตภาคใต้