Download (PDF, 159KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการกล่องโชว์/หัวชั้น และประชาสัมพันธ์ชงชิม ประจำปี 2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำขนาดบรรจุ 30 จำนวน 63,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 117/2560
ซื้อรถจักยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 4 คัน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กอ...