Download (PDF, 390KB)

เนื้อหาอื่น

ยกกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด 36x200(นมไทย-เดนมาร์ค) บรรจุอัตโนมัติ เลขที่ 113/255...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาสและสตูล เทอม2/2559 โดย สหกรณ์โคนมพัทลุง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแท้งค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร
จ้างเหมาเทพื้นลานจอดรถ ด้านหลังออฟฟิศใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง