Download (PDF, 218KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 23,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมโรงเรียน) ประกาศเลขที่ 108/2560
ซื้อรถจักยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 4 คัน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กอ...