ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12 หลอด/ชุด

เนื้อหาอื่น

ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที...
ราคากลาง กาวติดหลอดดูดนม UHT จำนวน 100 ถุง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เลขที่ ...
ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุนม L1-6, UHT., Past, Shrink และเครื่องติดหลอด ประจำเดือน ก.ค....