ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> สอบราคาซื้อโอ พี ที เทป

เนื้อหาอื่น

ซื้ออาหารวัวผง 21 เปอร์เซ็นต์ (Green) ไม่มียูเรีย จำนวน 153,000 กิโลกรัม โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม
จ้างเหมาแรงพนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 104/2560