ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการผลิต Catoon Animation เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด470 มม. ชนิดพิมพ์Barcode ประกาศที่129/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อซิงค์ออกไซด์ จำนวน 7,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 069/2560
จ้างก่อสร้างรั้วคาวบอยทางเข้านิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมสาย 1 พร้อมประตูที่เป็นทางผ่านเข้าออก จำนวน 4 ป...
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสำนักงานแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ประกาศเลขที่ 123/25...