ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาซื้อกล่องผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 16×250 cc.

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนรูปแบบป้ายบิลบอร์ด บริเวณด้านหน้าสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ซื้ออาหารวัวผง 21 เปอร์เซ็นต์ (Green) ไม่มียูเรีย จำนวน 153,000 กิโลกรัม โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 095/2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...