ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36×200 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) Slim

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมางานถนนลาดยางบริเวณทางเข้าคอกโคนมอินทรีย์ ประกาศเลขที่ 023/2560
จ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว 1,540 เมตร ณ องค์การส่ง...
สอบราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 061/2560
ราคากลางเช่ารถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ประจำฝ่ายการตลาดและการขาย