Download (PDF, 336KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงานพนักงาน Outsouce เพื่อปฏิบัติหน้าที่แผนกบัญชีการเงิน และงานภายใน อ.ส.ค. โดยวิธีพิเศษ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณนิทรรศการ อ.ส.ค. และเส้นทางรับเสด็จฯ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)สำหรับบรรจุอัตโนมัติ ประกาศเลขที่ 111/2...
ซื้อชุดวิเคราะห์ Gas Production จำนวน 1 ชุด ณ ฝ่ายวิจัยและการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง