Download (PDF, 157KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาดMotor ไม่น้อยกว่า 75 KW
สอบราคาซื้อวิตามิน E50% จำนวน 300 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 066/2560
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
ค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมผ้าใบด้านข้างและเต็นท์สีขาวทรงโค้ง จำนวน 7 หลัง