ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 48×125 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) Slim

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนมUHTขนาด200/250cc. ประกาศเลขที่ 124/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc. จำนวน 91,900,000 หลอด ด้วยวิ...
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12 หลอด/ชุด ประกาศเลขที่ 053/2560