ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 36×250 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)  สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการสื่อประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คในร้านแมคโดนัลด์ ประจำปี 2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบแผนกน้ำเชื้อฯ ประกาศเลขที่ 026/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ ณ แผนกวินัยและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง