Download (PDF, 5.07MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค)
ซื้อรถจักยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 4 คัน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กอ...
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ SAFE-PAK 3.3 T/H