ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า Single Chop

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค)
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง ค่าแรง Service เครื่องบรรจุนม L1-L6., UHT., Past, เครื่องติดหลอดและเครื่อง Shrink ตั้งแต่ ต...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...